Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Referenties

‘Dyslexie in het onderwijs’ heeft ruime ervaring op het gebied van schoolbegeleiding ten aanzien van dyslexiezorg. Voor het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek heeft zij bovenschools meegewerkt aan de implementatie en borging van de “Protocollen Leesproblemen & Dyslexie” op de betrokken scholen. Binnen de regio Holland Rijnland is zij momenteel betrokken bij de afstemming tussen de verschillende partners in dyslexiezorg. Naast activiteiten rondom dyslexiezorg is jolanda Roelfsema ook werkzaam als zelfstandig schoolbegeleider voor taal-/leesonderwijs. Kijk hiervoor op het andere deel van deze site. Download het portfolio van de afgelopen jaren of lees het artikel over een begeleidingstraject voor technisch lezen op de Willibrordschool. 

Enkele reacties:

"Een mooi uitgewerkt document. Hiermee lopen jullie voorop landelijk gezien. Jullie hebben het heel pragmatisch aangepakt waarvoor complimenten."
(over het afstemmingsdocument – januari 2015)

"Duidelijke, bruikbare cursus "
(deelnemer Opfrisbijeenkomst van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek over het “Protocol Leesproblemen & Dyslexie” – januari 2015)

"Ik heb zelden zo’n heldere combinatie van praktische informatie en wetenschappelijke achtergrond bij elkaar gehad."
Een reactie van een ouder op een lezing over dyslexie (oktober 2013)

Download het volledige portfolio