Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Nascholing

Op deze pagina vindt u het aanbod van nascholing voor het cursusjaar 2016/2017. Dit zijn open activiteiten waarop iedereen die belangstelling heeft zich in kan schrijven. Leerkracht.nu! biedt inspiratiebijeenkomsten, studiebijeenkomsten, workshops en coaching on the job. Daarnaast is maatwerk ook mogelijk. Download de brochure met daarin het complete aanbod. Inschrijven kan vanaf april 2016.

Alvast een plaatsje reserveren? Stuur uw reservering naar info@leerkracht.nu.

Studiemiddag `Slim met dyslexie`

Slimme leerlingen met dyslexie vragen vaak specifieke begeleiding. Welke kenmerken zijn te herkennen en hoe kunnen we beter afstemmen op wat deze leerlingen nodig hebben? Vanuit recent onderzoek kijken we naar deze specifieke doelgroep. 

Risicofactoren &interventies beg. geletterdheid

Studiebijeenkomst over risicofactoren t.a.v. het leren lezen in de fase van beginnende geletterdheid en passende interventies die u kunt inplannen in uw groepsplan geletterdheid (waar moet je op letten en wat kun je doen?). 

Studiebijeenkomsten interventies bij lees- en spellingproblemen

Welke interventies kun je bieden aan leerlingen die moeite hebben met lezen op spellen? Verschillende bijeenkosmten voor verschillende doelgroepen. Lees meer