Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Nascholing

Klik hier voor onze nascholing

Studiemiddag `Slim met dyslexie`

Slimme leerlingen met dyslexie vragen vaak specifieke begeleiding. Welke kenmerken zijn te herkennen en hoe kunnen we beter afstemmen op wat deze leerlingen nodig hebben? Vanuit recent onderzoek kijken we naar deze specifieke doelgroep. 

Risicofactoren &interventies beg. geletterdheid

Studiebijeenkomst over risicofactoren t.a.v. het leren lezen in de fase van beginnende geletterdheid en passende interventies die u kunt inplannen in uw groepsplan geletterdheid (waar moet je op letten en wat kun je doen?). 

Studiebijeenkomsten interventies bij lees- en spellingproblemen

Welke interventies kun je bieden aan leerlingen die moeite hebben met lezen op spellen? Verschillende bijeenkosmten voor verschillende doelgroepen. Lees meer