Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Over Jolanda Roelfsema (MA)

Sinds 2008 is Jolanda Roelfsema (MA) werkzaam als zelfstandig trainer, coach en schoolbegeleider. Zij is lid van de Raad van Advies van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie.

Zij heeft ruime ervaring in het onderwijsveld als bovenschools taal-/dyslexiespecialist voor een samenwerkingsverband, docent Master Special Educational Needs (leerroute Taal-/Dyslexiespecialist), intern begeleider, remedial teacher en leerkracht.

Zij was betrokken bij de implementatie van de “Protocollen Leesproblemen & Dyslexie” binnen het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek en is ook nu nog betrokken bij de borging en actueel houden van het bovenschoolse dyslexiebeleid. Daarnaast ondersteunt zij scholen bij het concretiseren en uitvoeren van deze protocollen door nascholing, teamtraining en verbetertrajecten.

In 2014 studeerde zij af aan Greenwich University in Londen op de competentieontwikkeling van leerkrachten bij het bieden van begrijpend luister- en leesonderwijs in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 op de basisschool. Klik hier voor dit onderzoek

Vanaf 1 januari 2015 worden de schoolbegeleidingsactiviteiten die niet direct gerelateerd zijn aan dyslexie voortgezet onder de naam Leerkracht.nu!. De activiteiten rondom dyslexiezorg blijven verzorgd onder de naam ‘Dyslexie in het onderwijs’.

Lid van de ‘International Literacy Association’ en de 'LBRT’, registerleraar