Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Over Jolanda Roelfsema (MA)

Sinds 2008 is Jolanda Roelfsema (MA) werkzaam als zelfstandig trainer, coach en schoolbegeleider op het gebied van taalonderwijs en dyslexiezorg. Interesse in taalonderwijs, kijk dan onder Leerkracht.nu! 

Jolanda Roelfsema heeft ruime ervaring in het onderwijsveld als bovenschools taal-/dyslexiespecialist voor samenwerkingsverbanden, als docent in de Master Special Educational Needs (leerroute Taal-/Dyslexiespecialist), als intern begeleider, remedial teacher en leerkracht (CV)

Vanuit een handelingsverlegenheid als leerkracht, rt'er en ib'ber ging zij op zoek naarn mogelijkheden om leerlingen met leesproblemen effectief te kunnen helpen. Dit resulteerde uiteindelijk in een aanpak op bestuurlijk niveau in de regio Holland Rijnland (zij was o.a. betrokken bij de implementatie van de “Protocollen Leesproblemen & Dyslexie” binnen diverse samenwerkingsverbanden en is ook nu nog betrokken bij de borging en actueel houden van het regionale dyslexiebeleid, zie portfolio). Daarnaast denkt zij mee op landelijk niveau als lid van de Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (waar zij onder andere meeschreef aan diverse richtlijnen en handreikingen). Daarnaast ondersteunt zij scholen bij het concretiseren en uitvoeren van deze protocollen door nascholing, teamtraining en verbetertrajecten.

In 2014 studeerde zij af aan Greenwich University in Londen op de competentieontwikkeling van leerkrachten bij het bieden van begrijpend luister- en leesonderwijs in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 op de basisschool. Klik hier voor dit onderzoek

Vanaf 1 januari 2015 worden de schoolbegeleidingsactiviteiten die niet direct gerelateerd zijn aan dyslexie voortgezet onder de naam Leerkracht.nu!. De activiteiten rondom dyslexiezorg blijven verzorgd onder de naam ‘Dyslexie in het onderwijs’.