Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Over Jolanda Roelfsema (MA)

Sinds 2006 is Jolanda Roelfsema (MA) werkzaam als zelfstandig trainer, coach en schoolbegeleider. Eerst onder de naam ‘Dyslexie in het onderwijs’ en vanaf januari 2015 ook onder de naam Leerkracht.nu!

Zij heeft ruime ervaring in het onderwijsveld als bovenschools taal-/dyslexiespecialist, docent Master Special Educational Needs, intern begeleider, remedial teacher, leerkracht en directeur. Zij begeleidde tientallen scholen, samenwerkingsverbanden en organisaties (download portfolio) en is lid van de Bestuurlijks Advies Commissie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). 

In 2014 studeerde zij af aan Greenwich University in Londen op de competentieontwikkeling van leerkrachten bij het bieden van begrijpend luister- en leesonderwijs in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 op de basisschool.

Met 'Dyslexie in het onderwijs' richt Jolanda zich voor diverse samenwerkingsverbanden en regio's op het versterken en borgen van de dyslexiezorg. Dit kan in de vorm van het meedenken over beleidsmatige vraagstukken, het verzorgen van informatie- en nascholingsbijeenkomsten over dyslexie en dyslexiezorg voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, besturen en het aansturen van regionaal dyslexiebeleid. De focus ligt daarbij altijd op de afstemming en samenwerking in de keten tussen onderwijs en zorg. Lees hier een interview met Jolanda

Met 'Leerkracht.nu!' richt zij zich meer op het versterken van de basis van goed lees- en spellingonderwijs en heeft zij in die hoedanigheid verschillende scholen geholpen het leesbeleid te optimaliseren. Daarbij gaat het niet alleen om technisch lezen, maar zeer zeker ook om begrijpend lezen en de brede taalcontext. 

Download CV