Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Dyslexie in het onderwijs

Dyslexie in het onderwijs ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het ontwerpen, implementeren en borgen van dyslexiebeleid. Vanuit de zorg voor dyslectische leerlingen helpt ‘Dyslexie in het onderwijs’ scholen het leesonderwijs te optimaliseren, zodat deze leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht komen binnen passend onderwijs. Lees verder...

Afstemmingsdocument

Afstemming tussen gemeenten, onderwijsveld en behandelaren rond EED-zorg regio Holland Rijnland Lees verder

Jolanda Roelfsema

De kracht achter ‘Dyslexie in het onderwijs’ is Jolanda Roelfsema. Lees verder…