Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Dit doet ‘Dyslexie in het onderwijs’

Dyslexie in het onderwijs’ richt zich op zowel samenwerkingsverbanden, gemeenten als besturen en schoolteams en kan zo een schakel in de dyslexiezorg zijn. Zij kent de procedures rondom dyslexiezorg en is bekend met de rol van de gemeenten, de behandelaren en het onderwijsveld.  Voor samenwerkingsverbanden kan ‘Dyslexie in het onderwijs’ een rol spelen bij het ontwerpen en implementeren van de basisondersteuning aan leerlingen met lees-/spellingproblemen en/of dyslexie. Voor gemeenten kan zij ondersteunen in de implementatie van EED-zorg en helpen bij het ontwerpen van effectief beleid. Lees hier meer over hoe de samenwerking met gemeenten, aanbieders en onderwijs kan worden vormgegeven. Voor scholen kan zij zorgen voor een passende leeromgeving voor dyslectische leerlingen.
 

Zo doet ‘Dyslexie in het onderwijs’ dat…

De kracht van ‘Dyslexie in het onderwijs’ is een uitgebalanceerde combinatie van recent wetenschappelijk onderzoek, actualiteit en praktijkgerichte inzichten. De uitdaging is die zo vorm te gegeven dat het mensen inspireert en ze er de volgende dag mee aan de slag willen.  Samenwerking is daarbij de sleutel en dus ook altijd de inzet. Lees hier meer over de visie op die samenwerking. ‘Dyslexie in het onderwijs’ is op de hoogte van recente ontwikkelingen in de dyslexie en volgt daarbij de richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. 

Voor het onderwijsveld wordt gewerkt vanuit de ondersteuningsniveaus zoals die staan omschreven in het “Protocol Leesproblemen & Dyslexie”. Jolanda Roelfsema is mede-auteur van de Leidraad en Handreiking Ondersteuningsniveau 2 en 3 die dit verder concretiseert.  Scholen kunnen ondersteuning vragen op een specifiek gebied, zoals het ontwerpen van beleid rondom het gebruik van compenserende maatregelen of effectieve interventies, of juist breder: het ontwerpen en implementeren van een ‘dyslexievriendelijke leeromgeving’.