Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Dyslexie in het onderwijs

Dyslexie in het onderwijs ondersteunt leerkrachten, teams, besturen en samenwerkingsverbanden bij het ontwerpen, implementeren en borgen van dyslexiebeleid. Ook op regionaal en landelijk niveau ondersteunt 'Dyslexie in het onderwijs' de implementatie van de zorg voor Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) vanuit de Jeugdzorg, door beleidsontwikkeling, het monitoren en ondersteuning bij de vertaling van beleid naar praktijk op de werkvloer. Vanuit de zorg voor dyslectische leerlingen helpt 'Dyslexie in het onderwijs’ scholen het leesonderwijs te optimaliseren, zodat deze leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht komen binnen passend onderwijs. Lees verder...

Handreiking ondersteuningsniveau 2 en 3

 

Filmpjes met uitleg door Jolanda Roelfsema

Tijdens een poortwachterbijeenkomst van het Nederlands Kwaliteitsinstituur Dyslexie (NKD) lichtte Jolanda Roelfsema de richtlijn, handreiking en het leerlingdossier toe. Bekijk hier de filmpjes

Afstemmingsdocument

Afstemming tussen gemeenten, onderwijsveld en behandelaren rond EED-zorg regio Holland Rijnland Lees verder

Jolanda Roelfsema

De kracht achter ‘Dyslexie in het onderwijs’ is Jolanda Roelfsema. Lees verder…